Poskytujeme komplexné
právne služby
Ponúkame riešenia
na mieru
Stojíme stále
za vami

Prečo si zvoliť advokátsku kanceláriu LEGITY ?

Lojálnosť a diskrétnosť sú samozrejmosťou

Komplexná starostlivosť 24 hodín denne 7 dní v týždni

Pravidelná komunikácia a interakcia
s klientom

Legity

Advokátska kancelária LEGITY s. r. o. poskytuje komplexné právne služby nielen vo všeobecných oblastiach práva, ale aj v jednotlivých špecializovaných právnych odvetviach akými sú napríklad konkurzné (insolvenčné) právo či právo súvisiace s ochranou osobných údajov (GDPR). Pri spolupráci s našimi klientmi poskytujeme jedinečný prístup, v rámci ktorého sme pravidelne v kontakte, v záujme vybavenia ich žiadostí s dôrazom na čas a požadovaný výsledok.

Právne služby

Pri podnikaní je nevyhnutnou súčasťou vybrať si správnu právnu formu spoločnosti pre Váš podnikateľský zámer. Po vhodnom výbere Vám poskytneme komplexné služby týkajúce sa založenia, zmeny, prípadne likvidácie právnickej osoby.

Zabezpečíme vytvorenie finančnej a právnej analýzy s ohľadom na predĺženie či platobnú neschopnosť, a to v postavení dlžníkov alebo veriteľov. Zastupujeme klientov – dlžníkov aj veriteľov v jednotlivých štádiách konkurzných či reštrukturalizačných konaní.

Vypracujeme pre Vás kompletnú dokumentáciu vyplývajúcich z GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, nastavíme procesy vo Vašej spoločnosti a pripravíme usmernenia, ako postupovať v jednotlivých prípadoch.

V trestnom konaní našich klientov zastupujeme so záujmom v spravodlivý proces. V súvislosti s trestným právom Vám pomôžeme aj v priestupkovom konaní a dopravných nehodách s cieľom poskytnúť najlepšie možné riešenia pre klienta.

Pripravíme pre Vás návrhy týkajúce sa oblasti rodinného práva, rozvodového konania, výživné, zverenie maloletých detí, zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Vypracujeme potrebné zmluvy, dohody a dokumenty, v čo najkratšom možnom čase. Uvedené právne služby poskytujeme aj v rámci poradenstva a vypracovania dokumentácie súvisiacej s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.

Kontaktujte nás

  Našich klientov si vážime a oceňujeme, že sa zverili do rúk práve našej advokátskej kancelárie. Prejavenú dôveru Vám opätujeme profesionálnym a serióznym poskytovaním bezodkladných právnych služieb. Chceme byť pre Vás silným a dôveryhodným partnerom na spoluprácu.

  Aktuality

  jún 15, 2019

  Kto a ako môže založiť s. r. o.?

  Pri zakladaní s.r.o. sa mnohým z Vás naskytne niekoľko otázok. Aké je základné imanie pri s.r.o.? Kde nájdem povolené predmety podnikania? Koľko...

  jún 15, 2019

  Flexible working Hours

  I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give...

  jún 15, 2019

  The Top Law Students

  I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give...

  jún 15, 2019

  Clean Sources for Fast

  I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give...

  jún 15, 2019

  Variety Of Different Cases

  I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give...

  jún 15, 2019

  Solutions For Legal Problems

  I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give...